RS 002 F. 515 ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТАРЊИХ ВОДА СТАПАРА И ОКОЛИНЕ У СТАПАРУ

Назив:     ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТАРЊИХ ВОДА СТАПАРА И ОКОЛИНЕ У СТАПАРУ
Сигнатура:     RS 002 F. 515
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СТАПАР
Распон грађе:     1920-1940 (недостаје 1921, 1930 и 1931. год.)
Датуми постојања творца:     1923-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,17, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Задруга за одводњавање унутарњих вода Стапара и околине у Стапару
Преузимање грађе:     Не може се тачно утврдити када је грађа овог фонда примљена у Aрхив, али претпоставља се да је грађа овог фонда примљена од Историјског архива Сомбор (према примопредајном записнику бр. 031.5-12/1974, од 9.5.1974. год.). Овај пријем заведен је под бројем 165 у Улазном инвентару Архива Војводине. У примљеној грађи налазила се архивска грађа настала радом више водних задруга са територије Водопривредног предузећа Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Сомбор, из које је издвојена грађа која чини овај фонд.
Оквир и садржај:     Записници са скупштинских и одборских седница, буџети и друга финансијска документација, техничка документација (пројекти и нацрти) и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда није сређена.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 382 УПРАВА ВОДА У ВРБАСУ (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 87 ОБЛАСНИ ХИДРОТЕХНИЧКИ ОДЕЉАК (ФОНД)

 

Scroll to Top