RS 002 F. 518 ВОДНА ЗАДРУГА У СВЕТОМ МИХАЈЛУ

Назив:     ВОДНА ЗАДРУГА У СВЕТОМ МИХАЈЛУ
Сигнатура:     RS 002 F. 518
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СВЕТИ МИХАЈЛО
Распон грађе:     1927-1939
Датуми постојања творца:     1927-1939
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,05, књига: 3, кутија: 1, предмет: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Водна задруга у Светом Михајлу
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је од Водопривредног предузећа Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Вршац, према примопредајном записнику бр. 602-10/1971 од 22.3.1971.године, архивску грађу и регистратурски материјал у укупној дужини од 200м. У улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 81.
Оквир и садржај:     Грађу овог фонда чини: деловодни протокол за 1937-1939. годину, благајнички дневник за 1932-1933. годину, поименични исказ разреза водоплавног доприноса за 1932. годину за општину Словачки Александровац, правила задруге из 1927. године, пројекат за исушивање рита у Светом Михајлу (техничка документација).
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     У Архиву Војводине је у току 1972.год. извршено сређивање архивске грађе, при чему је из примљене грађе издвојена грађа овог фонда.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 40 ТАМИШКО – БЕГЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 225 ВРШАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
Напомена :     Према допису Историјског архива у Белој Цркви (од 5.10.2006. год.), Водопривредно друштвено предузеће “Јужни Банат” из Вршца, које је следбеник Тамишко-бегејске водне задруге, односно Водне задруге у Светом Михајлу, поседује грађу насталу од 1963. године, док је старија архивска грађа предата Музеју водопривреде у Новом Саду.

 

Scroll to Top