RS 002 F. 519 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА ТУРИЗАМ

Назив:     ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА ТУРИЗАМ
Сигнатура:     RS 002 F. 519
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1965-1972 (мала количина фин. документације из 1977. године)
Датуми постојања творца:     1964-1971 с прекидом 1968.
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,12, књига: 1, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска комисија за туризам
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом фонда примљени су у Архив Војводине у два наврата. Прва примопредаја је извршена 1980. године од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа када је преузето 0,50 метара књига и списа у сређеном стању за 1962-1970. годину (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-8/80, улазни инвентар Архива Војводине бр. 190). Друга примопредаја је извршена 25. марта 2013. године од Одсека за финансијску оперативу и платни промет трезора Покрајинског секретаријата за финансије АП Војводине и преузето је 0,11 метара финансијске документације за 1965-1971. годину (Записник о примопредаји бр. II 031.5-15/2-13).
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; завршне рачуне, пријаве података о утврђеном личном дохотку и стажу осигурања радника Покрајинске комисије за туризам; платне спискове; картоне личних доходака запослених у Покрајинској комисији за туризам.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је сређена по принципу слободне провенијенције, тематски.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)

 

Scroll to Top