RS 002 F. 526 УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА САП ВОЈВОДИНЕ

Назив:     УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА САП ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 526
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1961-1990
Датуми постојања творца:     1965-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,48, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца):     Удружење музичких уметника САП Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал Удружења музичких уметника САП Војводине, из периода 1976-1991. године, примљен је у Архив Војводине 15.03.2007. године, број примопредајног записника 031.5-2/1-07, у количини 0,80 метара у несређеном стању. У књизи улазног инвентара Архива Војводине, грађа овог фонда је заведена под редним бројем 380. Грађа је преузета од Хорват Ласла, последњег председника Удружења.
Оквир и садржај:     Нормативна акта, записници са седница Удружења, извештаји о раду, материјали комисије за уметничку делатност, основних организација УМУВ, чланство УМУВ, подаци о фестивалима и такмичењима, материјали и документација других савеза и удружења, додељивање награда на нивоу СФРЈ, СРС и САПВ, материјали о судском поступку против УМУВ, материјали о међурепибличкој и међународној сарадњи, материјали других органа и организација у вези са делатношћу УМУВ, финансијско пословање, разно.
Допуне:     Стваралац грађе је престао са радом 1991. године. Према изјави предаваоца, грађа настала од оснивања до 1978. године, се налазила код предходног председника, Озрена Бингулца. Међутим, то није било могуће утврдити обзиром да је именовани умро, а његови наследници нису пронађени.
Систем сређивања:     Фонд је сређен по систему слободне провенијенције, односно по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 529 САВЕЗ МУЗИЧКИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 533 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЕСТРАДНИХ УМЕТНИКА И ИЗВОЂАЧА САП ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 314 КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 354 ПОКРАЈИНСКА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top