RS 002 F. 527 ПОДУНАВСКА ОБЛАСТ

Назив:     ПОДУНАВСКА ОБЛАСТ
Сигнатура:     RS 002 F. 527
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СМЕДЕРЕВО
Распон грађе:     1924-1929
Датуми постојања творца:     1922-1929
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,64, књига: 4, кутија: 13
Назив/Име ствараоца(лаца):     Подунавска област
Историјат фонда/збирке:     Наређењем Управног одељења Министарства унутрашњих послова (бр. 48630 од 1. новембра 1929.године) о престанку рада обласних самоуправа и почетку рада краљевских банских управа,
одређен је и поступак са регистратурским материјалом насталим радом Подунавске области. Све нерешене списе запримљене у Области до 15. новембра 1929. године требало је предати Краљевској банској управи Дунавске бановине у Новом Саду, као и све акте који од 16. новембра буду стизали на адресу Обласне самоуправе Подунавске области у ликвидацији. Архивски предмети требали су да остану на месту „док Бан не одреди превоз или дугачије не нареди шта ће се са њима радити”. Краљевска банска управа Дунавске бановине је од 1939.године смештена у зграду данашње Владе Војводине (Извршно веће НС АПВ).
Преузимање грађе:     Архивска грађа фонда је преузета приликом сеобе Архива Војводине из зграде Извршног већа у Сремске Карловце 1956. године заједно са КБУ ДБ. У књизи улазног инвентара Архива Војводине пријем архивске грађе Подунавске области је заведен под редним бројевима 63 и 64. Оба пријема су из 1956.године.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.527 чине: нормативна акта; расписи Великог жупана са упутствима о раду и уређењу службе; извештаји среских и градских начелстава са евиденцијама странаца који бораве на њиховој територији; решења Великог жупана о образовању разних комисија; тромесечни и годишњи извештаји среских пољопривредних референата о раду и стању пољопривреде; извештаји среских начелстава о засејаним површинама, врстама култура и приносима; подаци о предузетим мерама против биљних болести, о површинама под виноградима, сортама грожђа и количинама произведеног вина и списковима најистакнутијих трговаца вином, најистакнутијим сточарима; подаци о организацији сајмова, изложби, курсева и предавања у циљу унапређења пољопривреде; решења о постављењу службеника, одлуке о укидању појединих одељења у школама, одлуке о привременом затварању школа због велике хладноће и заразних болести, записници са седница наставичког већа појединих школа, спискови наставника у школама; одлуке о преносу надлежности са државе на Обласну самоуправу; финансијска документација; платни спискови; плакати, часописи и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.527 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама, организационим јединицама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 77 ТОРОНТАЛСКО – ТАМИШКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 126 КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top