RS 002 F. 525 ЦЕНТАР ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ

Назив:     ЦЕНТАР ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 525
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ЧОРТАНОВЦИ
Распон грађе:     1962-1965
Датуми постојања творца:     1962-1965
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,30, књига: 2, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Центар за рекреацију омладине
Преузимање грађе:     Архивска грађа фонда је издвојена приликом сређивања фонда 340 – Покрајинска конференција Савеза социјалистичке омладине Војводине. Регистратурски материјал из кога је одабрана грађа фонда 340, односно 525, Архив Војводине је примио у три наврата и то: 1978. године од Музеја социјалистичке револуције Војводине, под бројем Записника о примопредаји VII 031.5-4 од 16.01.1981. и бројем у Улазном инвентару 196; 1980. године, о чему једини податак постоји у Сумарном инвентару фонда 340, на страни VI Белешке о фонду; 1991. године од Покрајинске конференције Савеза социјалистичке омладине Војводине под бројем Записника о примопредаји VII 031.5-5/91. од 10.04.1991. и бројем у Улазном инвентару 295.
Оквир и садржај:     Деловодни протокол, матична књига службеника, записник о извршеној контроли Одељења за финансије Скупштине општине Инђија, судске пресуде, пописна листа, решења и споразуми из области радних односа, списак службеника и радника, исплатне листе и персонални досијеи радника, друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа је мањим делом сређена по годинама и деловодним бројевима, а већим делом по тематским групама, односно серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 340 ПОКРАЈИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top