RS 002 F. 528 САВЕЗ ДЕЧИЈИХ ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САВЕЗ ДЕЧИЈИХ ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 528
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1958-1970
Датуми постојања творца:     1958-1968
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,41, књига: 1, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез дечијих позоришта Војводине
Историјат фонда/збирке:     Пензионисани руководилац Савеза аматерских позоришних друштава Војводине Стеван Јатић преузео је архивску грађу Савеза дечијих позоришта Војводине, заједно са грађом Савеза аматерских позоришних друштава Војводине за период од 1945. до 1970. године, и радио на њеном сређивању од 1969. до 1979. године, о чему је периодично подносио извештаје Савезу аматерских позиоришта, да би и након сређивања грађа остала код њега ради писања публикације о аматерском позоришном животу у Војводини.
Преузимање грађе:     Архивску грађу овог фонда Архив Војводине преузео је 01.04.1986. године од супруге Стеванa Јатића, а преко Савеза аматерских позоришних друштава Војводине (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VII 031.5-2/86 од 1.4.1986. године). Преузета архивска грађа и регистратурски материјал била је сређена делом хронолошки, а делом по темама. Акта су лепљена на посебним листовима, који су били увезани у књиге. Преузето је укупно 370 књига, од којих се 16 књига односило на архивску грађу Савеза дечијих позоришта Војводине. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 225.
Приликом пријема архивске грађе Културно-просветне заједнице Војводине 2008. године у Архив Војводине примљена је и грађа Савеза дечијих позоришта Војводине (Записник о примопредаји архивске грађе бр.II 031.5–11/2-08 од 4.11.2008. године). Примљена архивска грађа Савеза дечијих позоришта односила се на период 1958. до 1970. године, у количини од 3 регистратора и укупној дужини од 0,08 дужних метара. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 384.
Оквир и садржај:     Материјали органа управљања Савеза, записници и материјали са седница, планови рада и буџета Савеза, материјали у вези са фестивалом “Мајске игре”: правила и статути Мајских игара, седнице Одбора Мајских игара, плакати, програми, позивнице, пријаве, извештаји оцењивачких комисија, материјали са општинских, среских и зонских смотри дечијих позоришта, спискови позоришних дела за дечија позоришта и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа је мањим делом сређена у оквиру преписке по годинама, на основу регистратурског пословања творца фонда по бројевима деловодног протокола, док су од издвојене грађе и грађе без деловодних бројева формиране тематске групе.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 245 САВЕЗ КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 314 КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 425 САВЕЗ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШНИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top