RS 002 F. 529 САВЕЗ МУЗИЧКИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САВЕЗ МУЗИЧКИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 529
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1956-1999
Датуми постојања творца:     1956-1992
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 3,16, књига: 4, кутија: 25
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез музичких друштава Војводине
Преузимање грађе:     Фонд Савез музичких друштава Војводине примљен је у Архив Војводине заједно са грађом Културно-просветне заједнице Војводине 2008. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. II 031.5-11/2-08 од 4. новембра 2008. године). У Књизи улазног инвентара ова грађа је заведена под бројем 384.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 529 чине: нормативна акта, записника са седница Председништва, Извршног одбора, пленуми СМДВ, комисија за унапређење оркестарске музике, Комисија за признања СМДВ, Комисија за издавачку делатност, Комисија за организациона питања, Надзорна комисија, Кадровска комисија, информације о музичком стваралаштву у среским организацијама културе, извештај са фестивала националних мањина на територији САПВ, извештаји са зонских музичких фестивала, правилници музичких фестивала, самоуправни споразуми о организовању музичких фестивала, билтени музичких фестивала, редакциони одбор едиције “Певамо” и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Део фонда 529. сређен је по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Други део сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски и унутар тога хронолошки. Тематске групе чине: нормативна акта, записника са седница Председништва, Извршног одбора, пленуми СМДВ, комисија за унапређење оркестарске музике, Комисија за признања СМДВ, Комисија за издавачку делатност, Комисија за организациона питања, Надзорна комисија, Кадровска комисија, информације о музичком стваралаштву у среским организацијама културе, извештај са фестивала националних мањина на територији САПВ, извештаји са зонских музичких фестивала, правилници музичких фестивала, самоуправни споразуми о организовању музичких фестивала, билтени музичких фестивала, редакциони одбор едиције “Певамо” и друго.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 245 САВЕЗ КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 314 КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 425 САВЕЗ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШНИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 526 УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА САП ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 533 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЕСТРАДНИХ УМЕТНИКА И ИЗВОЂАЧА САП ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top