RS 002 F. 53 СЛОВАЧКО – АРАДАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Назив:     СЛОВАЧКО – АРАДАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 53
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ПЕТРОВГРАД (ЗРЕЊАНИН)
Распон грађе:     1928-1943
Датуми постојања творца:     1891-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,11, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Словачко – арадачка задруга за одводњавање
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав из Зрењанина предао је Архиву Војводине 1968. године ( Записник о примопредаји 04-266/1968), архивску грађу насталу радом Великобечкеречке потиске водне задруге. Међу примљеном архивском грађом налазила се и архивска грађа настала радом Словачо – арадачке водне задруге.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: нормативна акта; уредбе, наредбе, одлуке; записнике са скупштинских и одборских седница; организациона питања; расписе Савеза водиних задруга и Министарства грађевина ; табеларне прегледе о извршеним хидротехничким радовима; завршне рачуне, извештаје о плаћеном водоплавном доприносу.
Допуне:     Историјски архив из Зрењанина послао је Архиву Војводине допис у ком наводи да у Водопривредном предузећу „ Средњи Банат ” има 12 м регистратурског материјала Потиске водне заједнице, која је правни наследник ове задруге. На основу наведених података могу се очекивати допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. Архивска грађа настала радом Словачко – арадачке водне задруге била је издвојена из архивске грађе Великобечкеречке потиске водне задруге и формирана као засебан фонд. Грађа је систематизована на три тематске групе ( е; ф; г ). Групу е) чини експлоатација хидротехничких објеката; групу Ф) чине организациона питања, уредбе, наредбе, записници са седница, разграничења, наименовања; групу Г) чине економско – финансијска питања. Грађа је устројена тематски и хронолошки.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 416 ПОТИСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top