RS 002 F. 54 СТАРИ БЕЧЕЈ – ВРАЊЕВО – БАЧКОПЕТРОВОСЕЛСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ИСУШИВАЊЕ

Назив:     СТАРИ БЕЧЕЈ – ВРАЊЕВО – БАЧКОПЕТРОВОСЕЛСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ИСУШИВАЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 54
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СТАРИ БЕЧЕЈ (БЕЧЕЈ)
Распон грађе:     1904-1938
Датуми постојања творца:     1892-1938
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,21, књига: 23, кутија: 20
Назив/Име ствараоца(лаца):     Стари Бечеј – Врањево – Бачкопетровоселска задруга за заштиту од поплаве и исушивање
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав из Бечеја предао је Пољопривредном архиву 9. новембра 1967. године ( Записник о примопредаји Ф.285 03-94/1967 од 9.11.1967), архивску грађу насталу радом ове водне задруге. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројевима 70 и 81 (напомена: Пољопривредни архив се фузионисао са Архивом Војводине 1968. године).
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: деловодни протоколи; књиге записника са седница Скупштине и Одбора; главне књиге водоплавног доптиноса; извештаји о раду задруге; подаци о организационим питањима задруге; уредбе, одлуке, наредбе Министарства пољопривреде и вода; преписка са хидротехничким одељком у Новом Саду; хидролошка документација, подаци о великим полавама и одбрни од њих; пројекти; изградња и експлоатација хидротехничких објеката; економско финансијска документација и др.
Допуне:     Према тренутним подацима допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.54 је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. Архивска грађа је систематизована на седам тематских група. У оквиру група грађа је устројена хронолошки по годинама, а у оквиру године по бројевима деловодног протокола. У фонду су формиране следеће тематске групе: а) хидролошка документација; б) велике воде и одбрана од поплаве; ц)пројекти; д) изградња хидротехничких објеката; е)експлоатација хидротехничких објеката; ф) организациона питања, записници са седница, уредбе, наредбе; г)економско финансијска документација.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 365 СТАРОБЕЧЕЈСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 71 БАЧКО – БАНАТСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Сента, Ф.522 Старобечејска – Врањево – Петровоселска задруга за заштиту од поплаве Стари Бечеј , (1904 – 1938)

 

Scroll to Top