RS 002 F. 531 ЛИЧНИ ФОНД СТЕВАНА ДОРОЊСКОГ

Назив:     ЛИЧНИ ФОНД СТЕВАНА ДОРОЊСКОГ
Сигнатура:     RS 002 F. 531
Ниво описа:     ФОНД
Распон грађе:     1945-1981
Датуми постојања творца:     1919-1981
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,99, кутија: 9
Назив/Име ствараоца(лаца):     Стеван Дороњски
Историјат фонда/збирке:     Решењем од 24.09.1981. Комисије за организациона питања Председништва СФРЈ, одређено је да се писмена заоставштина пок. Стевана Дороњског, затечена у његовом кабинету на дан његове смрти, комплетно преда Покрајинском комитету СКВ на чување и располоагање. На основу писма председника Покрајинског комитета СК Војводине Бошка Крунића бр. 0101-231 од 22.02.1982. године, на дан 17.03.1982. године, извршена је примопредаја материјала. Материјал је примио Љубиша Станков, директор Центра ПК СКВ за политичке студије и марксистичко образовање са задатком да поменути материјал пренесе у архив Покрајинског комитета.
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал Центра ПК СК Војводине за политичке студије и марксистичко образовање “Стеван Дороњски” (1968 – 1990), 1967 – 1990, у делимично сређеном стању предат је Архиву Војводине 14.11.1991. године. (у књизи улазног инвентара овај пријем је заведен под бројем 302, број записника о примопредаји бр.VII 031,5-14/91). Из грађе Центра је издвојена грађа која чини овај фонд.
Оквир и садржај:     Чланци, реферати, завршне речи, предавања, говори, посете Стевана Дороњског иностранству, сусрети и разговори Дороњског са страним личностима, његова писма упућена председнику Републике Јосипу Брозу Титу, материјали у вези са уставним питањем и разни материјали о Јосипу Брозу Титу(дневник о Титу, билтени његовог здравственог стања, документа у вези са сахраном, штампа и друга документа).
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Током сређивања фонда Центра ПК СК Војводине за политичке студије и марксистичко образовање “Стеван Дороњски”(1968 – 1990), 1967 – 1990, део грађе која се односи делатност Стевана Дороњског 1945 – 1980, је издвојена и формиран је лични фонд Стевана Дороњског (26. 11. 1919 – 13. 08. 1981), 1945 – 1981. Грађа овог фонда је систематизована на тематске групе у складу са Општом организационом шемом за сређивање личних фондова. Формиране су следеће тематске групе: документа делатности, преписка, илустративни материјал.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 334 ПОКРАЈИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 349 ЦЕНТАР ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА САВЕЗА КОМУНИСТА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ И МАРКСИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ “СТЕВАН ДОРОЊСКИ” (ФОНД)
Напомена о објављивању:     Ранко Кончар, Димитрије Боаров, “Стеван Дороњски-Одбрана аутономије Војводине”, Музеј Војводине, Нови Сад, 2011.

 

Scroll to Top