RS 002 F. 530 СРПСКО – УКРАЈИНСКО ДРУШТВО

Назив:     СРПСКО – УКРАЈИНСКО ДРУШТВО
Сигнатура:     RS 002 F. 530
Ниво описа:     ФОНД
Распон грађе:     1994-2010
Датуми постојања творца:     1994-
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,13, кутија: 13
Назив/Име ствараоца(лаца):     Српско-украјинско друштво
Преузимање грађе:     Један део грађе фонда 530. преузет је у Архиву Војводине од Средоја Лалића 2010. године у регистратурски несређеном стању (Записник о примопредаји архивске грађе бр. III 031.5-3/1-10 од 1. марта 2010. године), у дужини од 1,55 m. У Књизи улазног инвентара овај део је заведен под бројем 386. За други део фонда у дужини од 0.33 m тренутно нема података када је стигао у Архив.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 530. чине: седнице Скупштине СУД-а, седнице Председништва и Надзорног одбора СУД-а, писма селима у Украјини и писма из села у Украјини, преписка са појединцима у Украјини, сарадња места у Украјини и места у Србији, честитке и календари, документација са научне трибине “Сеоба Срба у Руско царство у 18. веку”, Зборник радова са Међународног научног скупа о сеоби, оригинални радови, резимеи, библиографија, штампане позивнице на разне манифестације и скупове, исечци чланака из штампе, електронски записи, фотографије са манифестација и скупова и друго.
Допуне:     Очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа је мањим делом сређена у оквиру преписке по бројевима деловодног протокола, док су за већи део фонда формиране тематске групе.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница), украјински (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top