RS 002 F. 538 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ДРУШТВЕНE БРИГE О ДЕЦИ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ДРУШТВЕНE БРИГE О ДЕЦИ
Сигнатура:     RS 002 F. 538
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1990-1991
Датуми постојања творца:     1990-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,22, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински фонд друштвене бриге о деци
Историјат фонда/збирке:      
Преузимање грађе:     Један део архивске грађе и регистратурског материјала преузет је од Извршног већа АП Војводине, Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр. II 031.5-16/2-05 од 7. децембра 2005. године ). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 363 преузето је 0,65 м регистратурског материјала. Други део грађе преузет је од Владе АП Војводине, Управе за заједничке послове покрајинских органа ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр. II 031.5-8/2-10 од 4. октобра 2010. године ). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 389 тада је преузето 0,07 м регистратурског материјала.
Оквир и садржај:     Архивска грађа Покрајинског фонда друштвене бриге о деци састоји се од записника и материјала са седница Савета Фонда, нормативних аката, програма рада фонда, одлука Савета Фонда, аналитичко – студијског материјала ( анализа, информација, извештаја, белешки ), финансијске документације и др.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Грађа је примљена у несређеном стању. Приликом сређивања поштовао се принцип слободне провенијенције. Пошто није сачувана евиденција аката, архивска грађа је сређена по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 537 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 329 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНА ИСТРАЖИВАЊА (ФОНД)
Scroll to Top