RS 002 F. 540 ЗБИРКА ПЛАКАТА

Назив:     ЗБИРКА ПЛАКАТА
Сигнатура:     RS 002 F. 540
Ниво описа:     ЗБИРКА
Распон грађе:     1918-1998
Обим и носач записа јединице описа:     плакат: 120
Преузимање грађе:     У Архиву Војводине не постоје подаци о пријему грађе збирке плаката.
Оквир и садржај:     Збирку плаката и чине плакати, објаве (прогласи, најаве, обавештења, огласи) и леци настали у периоду од 1919. до 1998. године. У оквиру збирке се налази највише плаката из области културе – плакати за најаве изложби, позоришних и музичких програма, плакати најава предавања, књижевних вечери, концерата, филмских пројекција и слично. Поред тога, ту се налазе и плакати најава обележавања недеља архива, као и организовања различитих архивских изложби. Збирку карактеришу и плакати из области ратне пропаганде, посебно из периода 1941-1944 године. Из домена привреде присутни су плакати којима се најављује одржавање различитих сајмова, као и рекламни плакати разних индустријских производа. У збирци се налазе и други рекламни и најавни плакати, програми политичких партија, као и плакати разних друштава и удружења.
Допуне:     Збирка је отворена за накнадна допуњавања.
Систем сређивања:     Сређивање збирке је извршено 2011. године у складу са Упутством о формирању, сређивању и обради збирке плаката. Грађа збирке је разврстана према периодима:
А. – грађа настала до 1918. године;
Б. – грађа настала у периоду Краљевине Југославије, од 1918. до 1941. године;
В. – грађа настала у периоду 1941-1944;
Г. – грађа настала у социјалистичком периоду.
У оквиру сваког периода грађа је класификована у Упутством унапред прописане групе делатности, а у оквиру њих на подгрупе по тематском критеријуму. У подгрупама документи су сређени по хронологији догађаја. Плакати који нису датирани смештени су на крај у оквиру подгрупе.
Класификациона шема по којој je разврстана и сређeна грађа збирке плаката у оквиру сваког периода је била следећа:
I Органи власти, управе и јавних служби
II Војска и одбрана
1. Ратна пропаганда
2. Обележја и ознаке чинова
III Правосудни органи
IV Друштвено-политичке организације, друштва и удружења
1.Друштвено-политичке организације
2.Друштва
3.Удружења
V Просвета, наука и култура
1. Просвета
а)Школе
б)Предавања
в)Издаваштво
2. Наука
3. Култура
а) Позориште
1. Представе
2. Стеријино позорје
б) Изложбе
в)Архиви
1. Архивске изложбе
2. Недеље архива
г)Предавања
д)Књижевне вечери
ђ)Филм
е)Музика
VI Здравство и социјална заштита
1. Здравство
VII Привреда, банкарство и осигурање
1. Привреда
а) Сајмови
б)Индустрија обуће
в)Прехрамбена индустрија
г)Оптичка индустрија
2. Осигурање иновине и лица
VIII Верске организације
IX Остало
1. Спорт и рекреација
2. Игре на срећу
3. Разно
Сигнирање предмета збирке је извршено према Упутству о формирању, сређивању и обради збирке плаката, па се тако сигнатуре ове збирке састоје од: бројa збирке, ознаке периода, ознаке групе, ознаке подгрупе, ознаке следећих подгрупа уколико их има и броја предмета (Пример: сигнатура Ф.540. Г-V-3-а-1-1 означава: Број фонда (збрике) 540. Период након 1944 – Просвета, наука и култура – Култура – Позориште – Представе – предмет број 1).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница), немачки (латиница), мађарски (латиница), македонски (латиница), румунски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Аривска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Scroll to Top