RS 002 F. 542 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА ДР НИКОЛЕ КОЧЕ ЈОНЧИЋА О МИХАЈЛУ ПУПИНУ

Назив:     ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА ДР НИКОЛЕ КОЧЕ ЈОНЧИЋА О МИХАЈЛУ ПУПИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 542
Ниво описа:     ЗБИРКА
Распон грађе:     1912-1985
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,25, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Др Никола Коча Јончић, Михајло Пупин
Историјат фонда/збирке:     Збирка докумената о Михајлу Пупину настала је сакупљачким радом председника Матице исељеника Србије, др Николе Коче Јончића, који је и сам проучавао живот и рад Михајла Пупина. Један део збирке чине фотокопије оригиналних Пупинових докумената који се чувају у библиотеци Колумбија универзитета у Њујорку, САД, док су остала документа радови са симпозијума одржаних у част Михајла Пупина, преписка са различитим личностима које су се такође бавиле радом овог научника. Фонд 542. преузет је у Архив Војводине 1956. године, а у Књизи улазног инвентара АВ заведен је под редним бројем 72. На основу Записника о примопредаји архивске грађе бр. 231/49, документи са оригиналним потписима Михајла Пупина предати су Архиву Војводине 18. априла 1949. године од стране Повереништва за просвету Главног извршног одбора Народне скупштине Аутономне покрајине Војводине, и до коначног установљавања збирке докумената о Михајлу Пупину, јуна 2011. године, налазили су се у фонду 121. бр. 216/1949.
Преузимање грађе:     Део грађе фонда 542. преузет је у Архив Војводине 1956. године, а у Књизи улазног инвентара АВ заведен је под редним бројем 72. На основу Записника о примопредаји архивске грађе бр. 231/49, документи са оригиналним потписима Михајла Пупина предати су Архиву Војводине 18. априла 1949. године од стране Повереништва за просвету Главног извршног одбора Народне скупштине Аутономне покрајине Војводине, и до коначног установљавања збирке докумената о Михајлу Пупину, јуна 2011. године, налазили су се у фонду 121. бр. 216/1949. За преостали део грађе нема података о пријему.
Оквир и садржај:     Лична документа др Коче Јончића, рецензије, преписка са разним личностима, установама; Подаци за биографију и библиографија о Михајлу Пупину; Симпозијуми одржани у част Михајла Пупина у САД-у и Србији; Оригинални документи Михајла Пупина у вези са оснивањем Школског фонда; Фотокопије писама, радова и других докумената, преписка Михајла Пупина са разним личностима у САД и Југославији, добијених из САД-а, Матице српске, Архива Србије и Библиотеке из Будимпеште; Илустративни материјал (новински чланци, часописи, фотографије и друго)
Допуне:     Према тренутним подацима не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа овог фонда сређена је на серије докумената, а унутар њих према хронолошком принципу. Израђено је 75 архивских јединица. Тематске групе чине: лична документа др Коче Јончића, рецензије, преписка са разним личностима и установама, подаци за биографију и библиографија о Михајлу Пупину, Симпозијуми одржани у част Михајла Пупина, оригинални документи Михајла Пупина у вези са оснивањем Школског фонда, фотокопије писама, радова и других докумената, преписка Михајла Пупина са разним личностима у САД и Југославији, илустративни материјал и друго.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Ѕакона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), енглески (латиница), француски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања оригинала:     Један део збирке чине фотокопије оригиналних Пупинових докумената који се чувају у библиотеци Колумбија универзитета у Њујорку – САД.
Сродне јединице описа ван архива:     COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES http://www.columbia.edu/cu/lweb/archival/collections/ldpd_4079580/

 

Scroll to Top