RS 002 F. 543 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 543
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1992-1999
Датуми постојања творца:     1991-2011
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,23, књига: 1, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински секретаријат за информације
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал Покрајинског секретаријата за информације је примљен у Архив Војводине 2005. од имаоца, Извршног већа АП Војводине, Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, а у склопу материјала из кога је одабрана архивска грађа фонда 320 (Покрајински секретаријат за информације – Нови Сад (1961 – 1962, 1963 – 1991), 1963 – 1991) и, мањим делом (једна кутија), фонда 544 (Покрајински фонд за штампу, радио и телевизију – Нови Сад (1969 – 1978), 1969 – 1978). Овај пријем је у Улазном инвентару Архива Војводине евидентиран под бројем 358, са бројем записника о примопредаји II 031.5-11/2-05.
Оквир и садржај:     Деловодни протокол; предмети о организацији посета страних новинских и телевизијских екипа Војводини и суседним подручјима захваћеним ратним дејствима, а на иницијативу или по одобрењу републичког Министарства информација; анализе о извештавању страних медија о Војводини, Србији и СР Југославији; преписка са међународним организацијама; организовање изложби; анализе положаја средстава јавног информисања; извештаји о пропагандно-информативној делатности намењеној иностранству; друго.
Допуне:     Допуне су могуће.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је сређена по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 320 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ (ФОНД)
Scroll to Top