RS 002 F. 6 ВЛАСТЕЛИНСТВО КАМЕНИЦА

Назив:     ВЛАСТЕЛИНСТВО КАМЕНИЦА
Сигнатура:     RS 002 F. 6
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Распон грађе:     1756-1884
Датуми постојања творца:     1745-1918
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 4,5, књига: 63, кутија: 28
Назив/Име ствараоца(лаца):     ВЛАСТЕЛИНСТВО КАМЕНИЦА
Историјат творца:     Властелинство је настало 1745. године, и у почетку је припадало породици Ифелн. Од друге половине 18. века власници Каменичког властелинства су чланови породице Марцибањи. Породица Марцибањи потиче из Тренчинске жупаније где је у 15. веку поседовала место Пухо. Почетком 19. века наведена породица купује посед у Торонталској жупанији који чине Чока, Црна Бара, Имре мајур, Моноштор, Терјан и Врбица (стога и носи назив од Пухо и Чоке), а у Срему Каменицу, Лединце и Беочин. Властелинство је променило још једном власника, у другој половини 19. века, када породица Карачоњи из Беодре долази у посед истог, склапањем брака Гуида Карачоњија са Маријом Марцибањи од Пухо и Чоке. Властелинство се налазило у поседу наведене породице до његовог укидања.
Историјат фонда/збирке:     Предпоставља се да је архивска грађа која се односи на Каменичко властелинство ушла у Архив у годинама које су следиле његовом непосредном формирању.Грађа фонда је затечена у Архиву приликом његовог пресељења у Сремске Карловце 1956. године. Фонду је придодата, у каснијем периоду, накнадно примљена грађа, не велика по свом обиму, о чему сведоче и записници о примопредаји архивске грађе.
Према сачуваним подацима у досијеу архивског фонда сазнајемо да је 1972. године извршен преглед и сређивање архивске грађе истог. Последња ревизија архивске грађе фонда извршена је 2013. године. Том приликом је, на основу анализе карактеристика садржаја архивске грађе фонда, извршена нова систематизација, односно подела списа на три целине (групе предмета сродних карактеристика садржаја).
Преузимање грађе:     Архивска грађа која се односи на Каменичко властелинство је ушла у Архив у годинама које су следиле његовом непосредном формирању. Сачуван је податак из 1927. године о преносу архиве грофа Карачоњија у Државну архиву. Фонду је придодата, у каснијем периоду, накнадно примљена грађа, не велика по свом обиму, о чему сведоче и записници о примопредаји архивске грађе (записник о примопредаји архивске грађе од Историјског архива града Новог Сада од 03. марта 2006. године, броја 031-5-1/1-06).
Оквир и садржај:     Грађа фонда се претежно састоји из рачунских списа (признаница, контрапризнаница, потврда, рачуна, рачунских извештаја) која се односе на различите уплате и исплате како властелинске благајне, тако и месних благајни и појединаца. Ови списи сведоче о приходима и расходима властелинства. У грађи се налазе и различити пописи становништва, њиховог имовног стања, те пореског оптерећења (различитих врста пореског оптерећења и њихових износа), као и пописи сирочади и сирочадске имовине. Мањим делом сачувани су списи властелинског суда у којима се налазе различите молбе, тужбе, итд., тј. урбаријалне, грађанске и друге врсте парница подложника Каменичког властелинства. У грађи фодна налазе се и различити уговори властелинства са појединцима (уговори о закупу), као и тестаменти појединаца.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне већег обима.
Систем сређивања:     Књиге фонда су подељене према врстама које су потом сређене хронолошки. Списи су подељени на три целине (групе предмета сродних карактеристика садржаја), и то: властелинсто, судски списи и рачунски списи. Свака од наведених целина је потом сређена било према регистратурским бројевима, било хронолошки. Регистратурски бројеви предмета су тек делимично сачувани, и то на невеликом броју предмета који се односе на седнице властелинства и, унеколико бројније предмете властелинског суда. Остали предмети су, унутар наведених целина, сређени хронолошки.
Инвентарисање сређене архивске грађе фонда, књига и кутија са списима, извршено је у континуитету почев од редног броја један. У фонду се налази укупно 91 инвентарна јединица (63 књиге и 28 кутија са списима).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање законских одредби Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица), латински (латиница), славеносрпски (ћирилица), српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру. Грађа је без већих оштећења.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Копије непостоје.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 401 ЗБИРКА “SYRMIANA” (ЗБИРКА)
RS 002 F. 13 ВЛАСТЕЛИНСТВО БИЛЕТ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Хрватски државни архив, Властелинство Озаљ, HR-HDA-689
Хрватски државни архив, Властелинство Чаковец, HR-HDA-681
Хрватски државни архив, Властелинство Гробник, HR-HDA-1116
Хрватски државни архив, Властелинство Бежанец, HR-HDA-678
Историјски архив Срем, Шидско властелинство

 

Scroll to Top