RS 002 F. 61 КНИЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА

Назив:     КНИЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА
Сигнатура:     RS 002 F. 61
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ПЕРЛЕЗ
Распон грађе:     1895-1945
Датуми постојања творца:     1895-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 3,19, кутија: 29
Назив/Име ствараоца(лаца):     Книћанска задруга за одбрану од поплаве и одвађање унутрашњих вода
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Зрењанину предао је Архиву Војводине 1968. године ( Записник о примопредаји 04-266/1968) архивску грађу насталу радом Книћанске задруге за одбрану од поплаве и одвађање унутрашњих вода – Перлез.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: записници са седница; законски прописи; одредбе; наређења; уредбе; разграничења; наименовања; организациона питања Заједнице; подаци о радовима на регулисању вода; изградњи хидротехничких објеката и економско – финансијска документација.
Допуне:     Историјски архив из Зрењанина упутио је Архиву Војводине допис у ком наводи да се код Водопривредног друштвеног предузећа „ Средњи Банат ” налази 12 метара архивске грађе и регистратурског материјала Потиске водне заједнице која је правни наследник ове водне задруге. Према наведеним подацима могу се очекивати накнадне допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. У фонду су формиране четири тематске групе( б; д; ф; г ). Групу б) чине списи који се односе на радове регулисања вода; група д) представља изградњу хидротехничких објеката; групу ф) чине организациона, а групу г) економско – финансијска питања. Унутар тематских група грађа је систематизована хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 416 ПОТИСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 156 ОКРУЖНО НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БАНАТСКОГ, ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top