RS 002 F. 60 БЕЛОБЛАТСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Назив:     БЕЛОБЛАТСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 60
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ПЕТРОВГРАД (ЗРЕЊАНИН)
Распон грађе:     1913-1945
Датуми постојања творца:     1894-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,11, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Белоблатска задруга за одводњавање
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Зрењанину предао је Архиву Војводине 1968. године( Записник о примопредаји 04-266/1968) архивску грађу насталу радом Белоблатске задруге за одводњавање – Петровград.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине записници са седница скупштине, одбора; правила задруге; годишњи извештаји о раду; табеларни прегледи извршених хидротехничких радова; завршни рачуни, прорачуни и наплате водног доприноса.
Допуне:     Историјски архив из Зрењанина послао је Архиву Војводине допис у ком наводи да се код Водопривредног друштвеног предузећа „ Средњи Банат ” налази 12 метара архивске грађе и регистратурског материјала Потиске водне задруге која је правни наследник ове водне задруге. Према наведеним подацима могу се очекивати евентуалне допуне.
Систем сређивања:     Фонд Ф.60 је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. У фонду је формирано четири тематске групе(д; е; ф; г ). Група д) се односи на изградњу хидротехничких објеката; група е) на експлоатацију хидротехничких објеката; група ф) на организациона, а група г) на економско – финансијска питања. Унутар група грађа је устројена хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 416 ПОТИСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top