RS 002 F. 62 СРПСКА БАНКА Д. Д. У ЗАГРЕБУ, ВОЈВОЂАНСКЕ ФИЛИЈАЛЕ (НОВИ САД, СОМБОР, СУБОТИЦА)

Назив:     СРПСКА БАНКА Д. Д. У ЗАГРЕБУ, ВОЈВОЂАНСКЕ ФИЛИЈАЛЕ (НОВИ САД, СОМБОР, СУБОТИЦА)
Сигнатура:     RS 002 F. 62
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1890-1949
Датуми постојања творца:     1890-1947
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 27,84, књига: 519, кутија: 34, свежањ: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Српска банка Д. Д. у Загребу, војвођанске филијале (Нови Сад, Сомбор, Суботица)
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је 1962. године од Историјског архива у Новом Саду архивску грађу и регистратурски материјал Српске банке Д.Д., Загреб, у количини од 1711 књига, 10261 фасцикла и 63 свежња, према записнику о примопредаји бр. 02-284/1-62 од 19.10.1962. године. Овај пријем заведен је под бројем 38 у Улазном инвентару Архива Војводине.
Архив Војводине преузео је 1972. године од Историјског архива у Новом Саду архивску грађу и регистратурски материјал Српске банке Д.Д., Загреб, у количини од 13,70 метара, према записнику о примопредаји бр. 031.5-12/1-72, од 12.10.1972. године).
Оквир и садржај:     Подаци о оснивању Централног кредитног завода, о раду органа управљања (скупштина, управни и надзорни одбор), о пословању са бројном комитентима кроз пословну преписку, о стању привреде на територији данашње Војводине, о раду и ликвидацији филијала након конфискације целокупне имовине и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа је сређена по принципу слободне провинијенције, односно по тематским групама и серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 372 СРПСКА ТРГОВАЧКА БАНКА Д.Д. (ФОНД)
RS 002 F. 378 КРЕДИТНИ ЗАВОД БАНКАРСКИХ УДРУЖЕЊА, БУДИМПЕШТА – ФИЛИЈАЛА НОВИ САД (ФОНД)
RS 002 F. 387 УДРУЖЕЊЕ ВОЈВОЂАНСКИХ БАНАКА (СРЕМА, БАНАТА, БАЧКЕ И БАРАЊЕ) (ФОНД)

 

Scroll to Top