RS 002 F. 63 МЕЛЕНАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА

Назив:     МЕЛЕНАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА
Сигнатура:     RS 002 F. 63
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     МЕЛЕНЦИ
Распон грађе:     1897-1940
Датуми постојања творца:     1897-1939
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,10, књига: 1, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Меленачка задруга за одвођење унутрашњих вода
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Зрењанину предао је Архиву Војводине 1968. године( Записник о примопредаји 04-266/1968) архивску грађу насталу радом Меленачке задруге за одвођење унутрашњих вода – Меленци.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: правила задруге; записници са седница скупштине; списи који се односе на министарског повереника при Меленачкој водној задрузи; подаци о власницима земљишта поред главног канала; подаци о новоувученим земљишним парцелама са именима власника; план проширења задруге; финансијски план радова; књижице улога; предрачуни и завршни рачуни и др.
Допуне:     Према тренутним подацима допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. У фонду су формиране две тематске групе ( ф ; г ).Групу ф) чине организациона, а групу г) економско – финансијска питања. Унутар група грађа је систематизована хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 40 ТАМИШКО – БЕГЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 225 ВРШАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 416 ПОТИСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Музеј водопривреде, Водопривредно предузеће „ Јужни Банат ”

 

Scroll to Top