RS 002 F. 64 БАЧКИ МОНОШТОР АПАТИНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРAШЊИХ ВОДА

Назив:     БАЧКИ МОНОШТОР АПАТИНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРAШЊИХ ВОДА
Сигнатура:     RS 002 F. 64
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     АПАТИН
Распон грађе:     1888-1945
Датуми постојања творца:     1897-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,79, књига: 52, кутија: 16
Назив/Име ствараоца(лаца):     Бачки Моноштор апатинска задруга за заштиту од поплаве и одвађање унутрашњих вода
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Сомбору предао је Пољопривредном архиву у Новом Саду 1967. године(Записник о примопредаји Ф.285 03-94/1967), архивску грађу насталу радом водних задруга са овог подручја до 1945. године. Архивска грађа настала радом Бачки Моноштор апатнске задруге за заштиту од поплаве и одвађање унутрашњих вода – Аптин налазила се код Реонског погона Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Сомбору до 4. марта 1968.године. У књизи улазног инвентара Архива Војводине пријем архивске грађе настале радом ове водне задруге је заведен под редним бројевима 58 и 69 (напомена: Пољопривредни архив се фузионисао са Архивом Војводине 1968. године). Историјски архив из Сомбора предао је Архиву Војводине 1974. године (Записник о примопредаји 031.5-12/1974) део архивске грађе настале радом водних задруга са овог подручја. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 165. Међу примљеном архивском грађом била је и грађа овог фонда.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: књиге евиденције; искази водоплавних површина; књиге поседника водоплавног земљишта; катастарске књиге плавног подручја; парцелник водоплавног земљишта; сумар катастарских честица у плавном подручју; књиге земљишта у плавном подручју; књиге интересената за одводњавање; регистар власника плавног подручја; статути, правилници, записници Скупштине, Управног и Саветодавног одбора, годишњи извештаји; одбранбени планови задруге, пројекти одводњавања апатинске, бељске, купусинске, кучке и Раква воде острва, појачање и повишење насипа, планови пумпне станице, планови задружног подручја са одбранбеном линијом, нацрти; реституција пореза, исплате у вези одбране од поплаве, прорачуни, завршни рачуни платни спискови и спискови надница и др..

Допуне:     Не очекују се.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. У фонду су формиране три тематске групе( ф; ц ; г ). Група ф) се односи на организацију пословања водне задруге и рад органа управљања; група ц) на техничку документацију, док се група г) односи на финансијску докуметацију. Архивска грађа је устројена хронолошки. Један део архивске грађе је устојен хронолошки по годинама, а други део по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 414 АПАТИНСКА ВОДНА УПРАВА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top