RS 002 F. 70 БАЧКОГРАДИШТАНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ

Назив:     БАЧКОГРАДИШТАНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 70
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     БАЧКО ГРАДИШТЕ
Распон грађе:     1903-1906
Датуми постојања творца:     1902-1906
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,81, књига: 4, кутија: 8
Назив/Име ствараоца(лаца):     Бачкоградиштанска задруга за заштиту од поплаве
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Старом Бечеју предао је Пољопривредном архиву у Новом Саду 1967. године ( Записник о примопредаји Ф.285 03-94/1967 ), архивску грађу насталу радом Бачкоградиштанске задруге за заштиту од поплаве – Бачко Градиште. У књизи улазног инвентара Архива Војводине пријем је заведен под редним бројевима 69 и 80
( напомена: Пољопривредни архив се фузионисао са Архивом Војводине 1968. године). Архивска грађа је примљена у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда већим делом чине записници са седница, подаци о раду органа уптрављања, циркулари, наредбе и финансијска документација, а мањим делом хидротехничка документација, изградња објеката и експлоатација.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. У фонду је формирано седам тематски група ( А-Г ). Групу а) чини хидротехничка документација; групу б) велике воде и одбрана од поплава; групу ц)пројекти; групу д) изградња хидротехничких обејеката; групу е) експлоатација и групу г) финансијска документација. Унутар група грађа је једним делом устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, а другим делом хронолошки по годинама и тематици.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 46 ТУРСКОБЕЧЕЈСКА „ ВЕЛИКИ РИТ ” ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 365 СТАРОБЕЧЕЈСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 71 БАЧКО – БАНАТСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Сента, Ф.521. Бачко-банатска водна заједница, Стари Бечеј

 

Scroll to Top