RS 002 F. 71 БАЧКО – БАНАТСКА ВОДНА ЗАДРУГА

Назив:     БАЧКО – БАНАТСКА ВОДНА ЗАДРУГА
Сигнатура:     RS 002 F. 71
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СТАРИ БЕЧЕЈ (БЕЧЕЈ)
Распон грађе:     1892-1945
Датуми постојања творца:     1902-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 6,81, књига: 150, кутија: 45
Назив/Име ствараоца(лаца):     Бачко – банатска водна задруга
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Старом Бечеју предао је Пољопривредном архиву у Новом Саду 1967.године ( Записник о примопредаји Ф.285 03-94/1967), архивску грађу насталу радом водних задруга са овог реонског подручја. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа Бачко – банатске водне задруге – Стари Бечеј. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројевима 67 и 78 ( напомена: Пољопривредни архив се фузионисао са Архивом Војводине 1968. године). Архивска грађа примљена је у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: књиге евиденције; катастарска земљишна књига Старобечејског доњег рита; укњижбе и брисање; инвентари црпних станица; списак закупаца аграрних поседа; главне књиге водоплавног доприноса; књиге поплавног поседа; подаци који се односе на организацију задруге, рад органа управљања; преписку са Савезом водних задруга у Новом Саду,као и подаци о финансијском пословању задруге. Мањи део грађе садржи податке о хидротехничким објектима и експлоатацији тих објеката.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. У фонду је формирано седам тематских гупа ( А – Г ). Групу а) чини хидролошка документација; групу б) велике воде и одбрана од поплава; групу ц) пројекти; групу д) изградња хидротехничких објеката; групу е) експлоатација; групу ф) организациона питања, а групу е) финансијска документација. У оквиру тематских група грађа је једним делом устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, а другим делом хронолошки по годинама и тематици.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 365 СТАРОБЕЧЕЈСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 54 СТАРИ БЕЧЕЈ – ВРАЊЕВО – БАЧКОПЕТРОВОСЕЛСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ИСУШИВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 70 БАЧКОГРАДИШТАНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Сента, Ф.521. Бачко-банатска водна заједница, Стари Бечеј

 

Scroll to Top