RS 002 F. 73 ЧИБСКО – БЕГЕЧКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА

Назив:     ЧИБСКО – БЕГЕЧКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА
Сигнатура:     RS 002 F. 73
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ЧИБ (ЧЕЛАРЕВО)
Распон грађе:     1919-1941
Датуми постојања творца:     1913-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,27, кутија: 3
Назив/Име ствараоца(лаца):     Чибско – бегечка задруга за заштиту од поплаве и одвођење унутрашњих вода
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Бачкој Паланци предао је Пољопривредном архиву 1967. године ( Записник о примопредаји Ф.285 03-94/1967 ), архивску грађу Богојево – Вајска – Живске водне задруге. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 68 ( напомена: Пољопривредни архив се фузионисао са Архивом Војводине 1968. године). Међу примљеном архивском грађом налазила се и архивска грађа настала радом Чибско – бегечке водне задруге – Чиб ( Челарево). Подаци о пријему ове водне задруге могу се пронаћи и у Извештају о извршеном програму рада Архива Војводине за 1968.годину.(Ф.121 01-64/1968).
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: нормативна акта, општа администрација, дописи упућени министарском поверенику; пројекат за појачање и повишење одбранбеног насипа Чиб – бегечке водне задруге, технички опис на радовима насипа, прорачуни у вези оправке и повишења општинског насипа и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961.године. Архивска грађа је подељена на три тематске групе ( ц; д; ф ). Групу ц) чине пројекти, цртежи, скице; групу д) изградња хидротехничких објеката; групу ф )организациона питања задруге и рад органа управљања . У оквиру група грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 379 БАЧКОПАЛАНАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 126-6.3 V ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ (ПОДФОНД)
RS 002 F. 154 МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ХИДРОТЕХНИЧКИ УРЕД (ФОНД)

 

Scroll to Top