RS 002 F. 84 ГЕНЕРАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ВОДА

Назив:     ГЕНЕРАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ВОДА
Сигнатура:     RS 002 F. 84
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВЕЛИКИ БЕЧКЕРЕК (ЗРЕЊАНИН)
Распон грађе:     1911-1928
Датуми постојања творца:     1919-1924
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,34, кутија: 3
Назив/Име ствараоца(лаца):     Генерална инспекција вода – Велики Бечкерек
Преузимање грађе:     Архивска грађа настала радом Генералне инспекције вода – Велики Бечкерек, преузета је 1956. године из зграде Извршног већа АПВ, приликом сеобе Архива Војводине у Сремске Карловце.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: извештаји о раду Инспекције; подаци о регулисању корита и насипа, хидротехничким радовима; табеларни прегледи водених талога; евиденције метеоролошких података и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.84 је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски. Унутар тематских група архивска грађа је устројена хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 87 ОБЛАСНИ ХИДРОТЕХНИЧКИ ОДЕЉАК (ФОНД)
RS 002 F. 88 ХИДРОТЕХНИЧКИ ОДЕЉАК (ФОНД)
RS 002 F. 76 НАРОДНА УПРАВА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ (ФОНД)
RS 002 F. 113 ОБЛАСТ БЕОГРАДСКА (ФОНД)

 

Scroll to Top