RS 002 F. 85 ЗДРАВСТВЕНИ ОДСЕК МИНИСТАРСТВА НАРОДНОГ ЗДРАВЉА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ

Назив:     ЗДРАВСТВЕНИ ОДСЕК МИНИСТАРСТВА НАРОДНОГ ЗДРАВЉА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ
Сигнатура:     RS 002 F. 85
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1919-1925
Датуми постојања творца:     1919-1924
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,47, књига: 14, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Здравствени одсек Министарства народног здравља за Банат, Бачку и Барању
Преузимање грађе:     Не зна се тачно када је архивкса грађа настала радом Здравственог одеска Министарства народног здравља за Банат, Бачку и Барању – Нови Сад преузета. Предпоставља се да је приликом сеобе Архива Војводине из зграде Извршног већа АПВ 1956. године у Сремске Карловце пренета и грађа овог фонда. Књиге фонда Ф.85 издвојене су приликом сређивања фонда Краљевске банске управе Дунавске Бановине.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.85 чине: записници са седница Здравственог одсека, записник са седнице „ Лиге против ширења туберкулозе ”; контрола рада болница; извештаји о раду управника градских болница, бање „ Русанда ”; преписка у вези добијања дозвола за отварање апотека; притужбе на рад лекара; издржавање и нега болесника и особља у болницама; молбе лекара за добијање радних дозвола, стажирање лекара, спискови лекара и апотекара за добијање звања санитетских и апотекарских официра; именик бабица које су стекле дипломе у Краљевини; издавање лекова , употреба као и злоупотреба продаје лекова; правилник о грађењу и експлоатацији електро – постројења; евакуација болница; приходи и расходи, кредити, набавке и персонална документа.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд Ф.85 је сређен регистратурски по принципу провенијенције.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Aрхива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 76 НАРОДНА УПРАВА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ (ФОНД)
RS 002 F. 116 ИНСПЕКТОРАТ МИНИСТАРСТВА НАРОДНОГ ЗДРАВЉА ЗА БЕОГРАДСКУ, БАЧКУ И СРЕМСКУ ОБЛАСТ (ФОНД)

 

Scroll to Top