RS 002 F. 86 ОБЛАСНА ТЕХНИЧКА УПРАВА

Назив:     ОБЛАСНА ТЕХНИЧКА УПРАВА
Сигнатура:     RS 002 F. 86
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1919-1929
Датуми постојања творца:     1919-1929
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 4,86, књига: 27, кутија: 30
Назив/Име ствараоца(лаца):     Обласна техничка управа
Преузимање грађе:     Архивска грађа настала радом Обласне техничке управе – Нови Сад налазила се у згради Извршног већа АПВ до 1956. године када је пренета заједно са осталом грађом приликом сеобе Архива Војводине у Сремске Карловце. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројевима 56 и 61. Оба пријема су из 1956. године од ИВ АПВ. Јавно предузеће „ Путеви Србије ” предало је Архиву Војводине 2011. године (Записник о примопредаји 031.5-7/2011), један део архивске грађе настале радом Обласне техничке управе – Нови Сад. У књизи улазног инвентара АВ овај пријем је заведен под редним бројем 403.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.86 чине: подаци о извођењу јавних радова; изградњи и поправкама путева, мостова и јавних зграда( школа, надлештва, болница и цркава);записници техничких секција о утврђивању граничних километража на путевима, стање и одржавање јавних путева, категоризација путева, статистички подаци о путевима, катастар путева, рад надзорника путева и путара; ситуациони планови мостова, изштаји о водостају на рекама, прегледи мостова, комисијски извештаји приликом утврђивања штете због изливања набујалих река; уговори и концесије за електрификацију општина, технички подаци о електричним централама и далеководима; планови, нацрти , карте, елаборати; кредити, цене грађевинског материјала, персонална документа и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд Ф.86 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је сиситематизована по серијама а унутар њих по годинама и бројевима деловодног протокола. У фонду су формиране следеће серије: поверљива преписка; расписи Министарства грађевина ; техничке секције у Новом Саду, Сомбору, Старом Бечеју, Вршцу, Великом Бечкереку, Руми, Вуковару, Београду, Ваљеву, Смедереву, Шабцу; пeрсонална документација и предлози буџета.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Aрхива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 87 ОБЛАСНИ ХИДРОТЕХНИЧКИ ОДЕЉАК (ФОНД)
RS 002 F. 88 ХИДРОТЕХНИЧКИ ОДЕЉАК (ФОНД)

 

Scroll to Top