RS 002 F. 87 ОБЛАСНИ ХИДРОТЕХНИЧКИ ОДЕЉАК

Назив:     ОБЛАСНИ ХИДРОТЕХНИЧКИ ОДЕЉАК
Сигнатура:     RS 002 F. 87
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СОМБОР
Распон грађе:     1906-1939
Датуми постојања творца:     1919-1929
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,54, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Oбласни хидротехнички одељак
Преузимање грађе:     Aрхивска грађа настала радом Обласног хидротехничког одељка – Сомбор преузета је 1956.године приликом преузимања архивске грађе Краљевске банске управе Дунавске бановине из зграде Извршног већа АПВ. Преузети су само фрагментарни остаци грађе и није познато шта се десило са већим делом грађе.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: одбрана од поплава и дозволе за воденице, списак велепоседника дунавских воденица, планови воденица; захтеви за поправке одбрамбених насипа; подаци о пумпама; карте, нацрти, планови, пројекти; извештаји о водостајима, воденим талозима, количинама воде; технички услови за грађење и поправку путева и мостова.
Допуне:     Према тернутним подацима допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.87 је сређен по приципу слободне провенијенције, односно по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 514 САНТОВО – БЕЗДАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 515 ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТАРЊИХ ВОДА СТАПАРА И ОКОЛИНЕ У СТАПАРУ (ФОНД)
RS 002 F. 84 ГЕНЕРАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 112 ОБЛАСТ БАЧКА (ФОНД)
RS 002 F. 86 ОБЛАСНА ТЕХНИЧКА УПРАВА (ФОНД)

 

Scroll to Top