RS 002 F. 88 ХИДРОТЕХНИЧКИ ОДЕЉАК

Назив:     ХИДРОТЕХНИЧКИ ОДЕЉАК
Сигнатура:     RS 002 F. 88
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1888-1930
Датуми постојања творца:     1919-1929
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,02, књига: 18, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Хидротехнички одељак
Преузимање грађе:     Архивска грађа настала радом Хидротехничког одељка – Нови Сад преузета је 1956. године из зграде Извршног већа АПВ приликом сеобе Архива Војводине у Сремске Карловце.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: књиге евиденције; грађевински дневник радова на новосадском зимовнику, пројекат за багеровање улаза у новосадски зимовник; пројекат за одводњавање Кисача и околине; документи и пројекти регулације Дунава; подаци читања на водомеру у Бачкој Паланци, Новом Саду и Тителу; радови на обалоутврдама; колаудациони пројекти оправљених обала; хидрографске карте; платни спискови радника надничара на одбрани од поплаве и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је једним делом сређен регистратурски по принципу провенијенције, а другим делом по принципу слободне провенијенције, тематски. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, а унутар тематских група хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 84 ГЕНЕРАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 112 ОБЛАСТ БАЧКА (ФОНД)
RS 002 F. 86 ОБЛАСНА ТЕХНИЧКА УПРАВА (ФОНД)

 

Scroll to Top