RS 002 F. 89 АПЕЛАЦИОНИ СУД

Назив:     АПЕЛАЦИОНИ СУД
Сигнатура:     RS 002 F. 89
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1919-1941
Датуми постојања творца:     1919-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 37,24, књига: 56, кутија: 298
Назив/Име ствараоца(лаца):     Апелациони суд
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је од Окружног суда, Нови Сад, 27.09.1962. године (према примопредајном записнику 01-268/1-62) архивску грађу и регистратурски материјал правосудних органа из периода Краљевине Југославије који су имали седиште у Новом Саду (Окружног суда, Апелационог суда, Државног правобранилаштва, Државног тужиоштва и Одељења “Б” београдског касационог суда), у укупној количини од 988 свежњева списа, 377 књига и 1351 штампаних књига, новина и часописа. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 83. У Архиву Војводине је у току 1963-64. године извршено сређивање ове архивске грађе, при чему је од примљене грађе издвојено 49 књига и 537 фасцикли (79 метара) грађе, од које је формиран Ф.89. Апелациони суд, Нови Сад.
Архив Војводине преузео је од Државног архива среза Нови Сад, 18.06.1964. године (према примопредајном записнику б.б./1964 (број Среског архива Нови Сад 54/4)) архивску грађу и регистратурски материјал правосудних органа из периода Краљевине Југославије који су имали седиште у Новом Саду (Окружног, Апелационог и Касационог суда), у укупној количини од 167 фасцикли. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 94. Од укупне количине примљене грађе издвојено је 5 фасцикли грађе Апелационог суда, која је припојена претходно примљењој грађи фонда.
Оквир и садржај:     Председништво, судска управа, кривично одељење (кривични предмети, жалбе против решења Окружног суда, приговори против оптужнице, призиви против пресуда судије појединца окружног суда, призиви против пресуда окружног суда као зборног суда), грађанско одељење (првостепено и другостепено грађанско), одбори за испитивање судијских кандидата, адвокатских приправника, представника грунтовних власти, персонална документа правосудних службеника, финансијска документација и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен по принципу провинијенције, по годинама и ознакама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 80 ДРЖАВНО ТУЖИОШТВО (ФОНД)
RS 002 F. 79 ОКРУЖНИ СУД (ФОНД)
RS 002 F. 90 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО (ФОНД)
RS 002 F. 100 ОДЕЉЕЊЕ “Б” БЕОГРАДСКОГ КАСАЦИОНОГ СУДА (ФОНД)

 

Scroll to Top