Сарадња између Архива Војводине и Конгресне библиотеке у Вашингтону

Сарадња између Архива Војводине и Конгресне библиотеке у Вашингтону

Дана 14. фебруара 2019. годинe успостављена је сарадња између Архива Војводине и Конгресне библиотеке у Вашингтону, једне од највећих и најважнијих библиотека света. Сарадња у оквиру програма DMEP (Duplicate Materials Exchange Programm) предвиђа размену публикација између две установе, а успостављена je на иницијативу Конгресне библиотеке.

Др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине, сматра да ће на овај начин издања Архива постати доступна светској научној и стручној јавности. Такође, др Кузмановић очекује да ће сарадња допринети обогаћивању књижног фонда архивске библиотеке најновијим насловима светских издања, првенствено из области архивистике и историографије, што ће допринети раду архивских стручњака Архива. Поменута издања биће доступна и свим заинтересованим корисницима кроз рад у Истраживачкој сали Архива Војводине.

Scroll to Top