СЕМИНАР „АРХИВИ И ИЗДАВАШТВО – ИЗВОРИ, БАШТИНА, ПУБЛИКА“

СЕМИНАР „АРХИВИ И ИЗДАВАШТВО – ИЗВОРИ, БАШТИНА, ПУБЛИКА“

У оквиру пројекта Креативна Европа CREARCH (Creative European archives as innovative cultural hubs), 4. и 5. октобра 2019. године у Госпићу (Република Хрватска), одржан је семинар „Архиви и издаваштво – извори, баштина, публика“ у организацији ICARUS Хрватска и Државног архива у Госпићу. Семинар је био посвећен промовисању архива и њихове издавачке делатности у широј јавности, а из Архива Војводине скупу су присуствовале др Драгана Катић, руководилац Одељења депо службе и Љиљана Дожић, руководилац Одељења за документацију, информације и информациони систем.

Програм семинара, кроз излагања двадесет излагача, обухватио је различите теме: издавачке активности и праксе архива и сродних установа, креативне и иновативне могућности архивских установа и установа које поседују ахивске збирке у области издаваштва, анализе успешних решења у издавачкој пракси архива, упознавање са новим програмима и трендовима у издавачкој делатности архива и њеном представљању циљаним корисничким групама и широј јавности и др.

На позив организатора на семинару је представљено искуство Архива Војводине на постпродукцији издања „Авантура на Балкану 1915“, аутора Дагласа Мериведера Долда. Рад др Небојше Кузмановића и Љиљане Дожић „Нови приступ издавачкој делатности у Архиву Војводине: пример публикације Авантура на Балкану 1915.“ скупу је презентовала Љиљана Дожић.

 

Scroll to Top