СРПСКА ПЕСМА. УМЕТНОСТ КОЈА ДАЈЕ ГЛАС ОСЕЋАЊИМА И ПОВЕЗУЈЕ ИТАЛИЈУ И СРБИЈУ


СРПСКА ПЕСМА. УМЕТНОСТ КОЈА ДАЈЕ ГЛАС ОСЕЋАЊИМА И ПОВЕЗУЈЕ ИТАЛИЈУ И СРБИЈУ

(Canzone serba. L’arte che dà voce al sentimento ed unisce l’Italia e la Serbia)

Објављено 24. новембра 2021.

Аутор текста: Antonella D’Ortenzio

Извор: http://www.farodiroma.it/canzone-serba-larte-che-da-voce-al-sentimento-ed-unisce-litalia-e-la-serbia-antonella-dortenzio/?fbclid=IwAR1-wXbo43iGRjq8AMufmvxiE6risGLWy1pw6f4d5wtWIEOGME6thrhxJu0

Scroll to Top