СРПСКО-ИТАЛИЈАНСКИ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ 1878–1908

Иветић, Јована: Српско-италијански односи у дипломатским односима од 1878. до 1908, Архив Војводине, Нови Сад 2021.

Јована Иветић
СРПСКО-ИТАЛИЈАНСКИ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ 1878–1908
Нови Сад, 2021.

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Рецензент
Еђидио Иветић (Универзитет у Падови)

Лектура
Ивана Гојковић

Прелом
Александар Павловић

Scroll to Top