СРПСКО-ИТАЛИЈАНСКИ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ 1878–1908

СРПСКО-ИТАЛИЈАНСКИ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ 1878–1908

  Књига је доступна у електронском формату:

 

Јована Иветић

СРПСКО-ИТАЛИЈАНСКИ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ 1878–1908Нови Сад, 2021.

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић
Рецензент
Еђидио Иветић (Универзитет у Падови)
Лектура
Ивана Гојковић
Прелом
Александар Павловић

Комплетно издање можете прелистати на следећем овом линку.

Scroll to Top