Стручно усавршавање архивиста Архива Војводине у Архиву у Будимпешти

Стручно усавршавање архивиста Архива Војводине у Архиву у Будимпешти


Вишња Николић архивист/рестауратор и Шаролта Картаг архивист из Архива Војводине учествовале су на стручном усавршавању у Архиву Будимпеште под насловом „Прошлост је заједничка, сачувајмо је за будућност VI “ од 15. до 18. октобра 2018. године.

Извештај о стручном усаврашавању у Архиву Будимпеште, под насловом „Прошлост је заједничка, сачувајмо је за будућност VI“ од 15. до 18. октобра 2018. године.

Стручно усавршавање, које се по шести пут одржава, ове године је обрађивала тему архивске педагогије, сакупљање архивске грађе (спољна служба) рад са истраживачима и странкама и рестаурација и конзервација. Имали смо предавања али и практични рад, у малим групама.

Из модула I из сакупљања архивске грађе (спољна служба) имали смо предавања о архивском законодаству, стекле смо увид у искуства колеге из суседних земаља у вези сакупљање грађе из разних регистратура, од школа до министарства.

Из модула II рад са истраживачима и странкама смо имали дискусију и поделили искуства са колегама из суседних земаља, чули каква су правила у другим установама културе о издавању грађе истраживачима, да истраживаче највише занима истраживање порекла породице и истраживање катастерских књига као и разне друге теме за научна истраживања.

Из модула III архивске педагогије смо имале предавање о искуствима колега из Архива Будимпеште, о њиховим разноврсним радионицама за децу школског узраста, средњошколцима али имају радионице и за одрасле, и које су њихови планови за будуће пројекте. Након предавања се организовала дискусија са колегама из региона, посебно је било занимљиво чути колеге из Историјског Архива Сенте, који су пре неколико година покренули архивску педагогију за школарце у њиховој установи у сарадњи са Архивом Будимпеште на теми Сенћанске битке.

Из модула IV заштите грађе из рестаурације и конзервације архивске грађе имали смо практичну обуку у малим групама, и колеге рестауратори су архивистима демонстрирали како врше конзервацију и рестаурацију на разним врстама материјала са различитим физичким и биолошким оштећењима у лабораторији Архива Будимпеште. Показали су нам како они врше деацифидикацију докумената, технику корошћења фитата и чишћење пергамента и коже. Колега рестауратор књиге нам је показао како веже књигу из 17. века, као и разне технике везивања књиге на којима је тренутно радио. Колегилица рестаураторка нам је показала како они конзервирају паус папир и blue print. Наравно уз напомену да све конзерваторске и рестаураторске задатке може само да врши стручни рестауратор.

Вишња Николић
Шаролта Картаг

Scroll to Top