Студенти посетили Архив Војводине

Студенти посетили Архив Војводине

У уторак, 19. 11. 2019. године, Архив Војводине су посетили студенти треће године Факултета за спорт и туризам – ТИМС у Новом Саду.

Том приликом дочекала их је Љубица Будаћ, виши архивиста у Архиву Војводине, представивши своју тематску изложбу архивских докумената „Даје се на знање – Јављено! Добошарска служба у Војводини”.

Изложба је посвећена добошарима који су били општински службеници од средине 18. века до друге половине 20. века. Били су писмени, продорног и јасног гласа и по потреби су говорили језике средине. Ударањем у добош окупљали становништво на тачно одређеним местима уз речи: „Даје се на знање”, и тада гласно читали наредбе и обавештења власти, огласе и рекламе привредног типа и личне огласе. Читање би завршили говорећи: „Јављено!”. Значај добошарског посла за свакодневицу људи био је велики, посебно у мањим срединама.

Студенти су обишли Истраживачку салу и депо 55 у којем се налази новија архивска грађа. 

 

Scroll to Top