Пријава кандидата за стручни испит у новембарском року 2012.

Архив Војводине Нови Сад, Дунавска 35 021-489-18-15 Датум: 31.8.2012. Број II 152-10/2-12