УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ И ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ И ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

На основу члана 21. Статута (бр. I 010-1/3-21 од 22. марта 2021. године) директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић је дана 30. јануара 2023. године донео Упутство за припрему и дигитализацију архивске грађе. Циљ доношења овог Упутства је утврђивање методолошких поступака у процесу припреме архивске грађе и у процесу дигитализације архивске грађе и микрофилмова у Архиву Војводине.

Такође, у припреми је публикација Приручник за припрему и дигитализацију архивске грађе Архива Војводине која детаљно разрађује споменуто Упутство. Приручник је намењен архивистима и архивским помоћницима који на одељењу за сређивање и обраду архивске грађе врше припрему грађе за дигитализацију, као и архивистима, архивским помоћницима, сарадницима и оператерима у процесу дигитализације који на Одељењу за дигитализацију врше дигитализацију архивске грађе.

Scroll to Top