Одржан састанак поводом заједничке издавачке делатности Архива Војводине и Етнографског института САНУ

Одржан састанак поводом заједничке издавачке делатности Архива Војводине и Етнографског института САНУ

Дана, 14. 2. 2020. године, у просторијама Етнографског института Српске академије наука и уметности одржан је састанак у вези са осмишљавањем концепције тематског зборника „Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији” чије је публиковање планирано крајем 2020. године у склопу договора о заједничкој издавачкој делатности између Архива Војводине и Етнографског института Српске академије наука и уметности.

На састанку којем су присуствовали др Бојана Богдановић, научна сарадница Етнографског института и Кристијан Обшуст са Одељења за документацију, информације и информационог система Архива Војводине, конципиран је нацрт тематског зборника „Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији”.

Планирано је да у Зборнику буду објављени оригинални научни радови, стручни есеји и други прилози на тему пропаганде и јавних наратива у социјалистичком периоду на простору социјалистичке Југославије. Интердисциплинарни карактер и тематска концепција Зборника омогућиће вишеслојна тумачења феномена који представљају предмет актуелних проучавања друштвених и хуманистичких наука попут антропологије, историографије, социологије, као и других научних дисциплина – у првом реду архивистике. Односно, шире дефинисана идејна концепција темата омогућава ауторима писање широког корпуса анализа које су у складу са тематиком Зборника. Поред запослених из ЕИ САНУ и Архива Војводине, радове за Зборник ће писати и истраживачи из других научних и културних институција. У том правцу ЕИ САНУ и Архив Војводине ће на својим интернет-презентацијама ускоро поставити „Позив ауторима” (Call For Papers) за достављање радова.

Састанак је одржан на основу Споразума о сарадњи између ЕИ САНУ и Архива Војводине, који су 27. 2. 2019. године потписали директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић и директорка Етнографског института проф. др Драгана Радојчић.

Scroll to Top