2005. – Анализа стања заштите архивске грађе и регистратурског материјала у Војводини у 2005. години

Након обављеног стручног надзора над радом архива у Војводини одржан је 29. јуна 2005. колегијум директора архива у Војводини на коме је презентована Анализа стања заштите архивске грађе и регистратурског материјала у Војводини у 2005. години. Тема колегијума је био и рад на издавању уверења на основу Закона о пописивању и евидентирању насилно одузете имовине. Састанку су присуствовали директори архива у Војводини, представници Покрајинског секретаријата за образовање и културу, Министарства културе, Архива Србије и представници локалних самоуправа.
Scroll to Top