Извештај о полагању стручног испита у мајском и новембарском року 2005.

У новембарском испитном року 15 кандидата је положило стручни архивистички испит (висока стручна спрема – архивисти укупно 5 (пет),виша стручна спрема, 3 (три), средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 7 (седам)).

Scroll to Top