Представљена књига у Архиву Војводине

Архитектура римокатоличких цркава Војводине од 1699. до 1939. године

Искрено честитајући пре свих, ауторки проф. др Дубравки Ђукановић, на упорности, марљивости, стручно-научном приступу и посвећености у научноистраживачком раду током припреме овог издања, а затим и Покрајинском заводу за заштиту споменика културе – Петроварадин, као издавачу овог капиталног издања, који је ценећи значај овог обимног истраживања, имао снаге да га и објави и пружи увид стручној и широј јавности у резултате тих истраживања, директор Архива Војводине, Бранимир Андрић, је поздравио госте у препуној галерији Архива Војводине.


Представљена књига у Архиву Војводине

Архитектура римокатоличких цркава Војводине од 1699. до 1939. године

Искрено честитајући пре свих, ауторки проф. др Дубравки Ђукановић, на упорности, марљивости, стручно-научном приступу и посвећености у научноистраживачком раду током припреме овог издања, а затим и Покрајинском заводу за заштиту споменика културе – Петроварадин, као издавачу овог капиталног издања, који је ценећи значај овог обимног истраживања, имао снаге да га и објави и пружи увид стручној и широј јавности у резултате тих истраживања, директор Архива Војводине, Бранимир Андрић, је поздравио госте у препуној галерији Архива Војводине.

О српско-енглеском монографском издању: Архитектура римокатоличких цркава Војводине од 1699. до 1939. године, које је 2015, објавио Покрајински завод за заштиту споменика културе, као своје капитално издање у области заштите културних добара,

говорили су: председник Скупштине АП Војводине, Иштван Пастор; монс. мр Ђуро Гашпаровић, бискуп сремски; проф. др Александар Кадијевић, рецензент књиге и ауторка проф. др Дубравка Ђукановић.

О овој, изузетној књизи према свеобухватном истраживању, садржају и ликовно-графичкој опреми, је између осталог истакнуто:

Основу за истраживање порекла и развоја архитектонске форме римокатоличких сакралних објеката представљају комплексан истраживачки процес и обимна анализа података који се непосредно односе на 243 сачувана вредна сакрална објекта.

Текст обима 584 странице прати изузетно велики број фотографија, техничких цртежа и архивских докумената, од старих карата, графичких представа, старих фотографија, разгледница и пројеката, до писаних докумената – обимна библиографија, регистар имена и појмова. Посебну вредност представља 11 синтезних карата и табле на којима су представљени сви проучавани објекти и дата анализа њихове хронолошке, стилске и типолошке припадности.

Ова књига је пример како се истражује архивска грађа и како се објављују чињенице које се у документима налазе.

Овим истраживањем су, поред сабирања досадашњих и презентовања новостечених сазнања о архитектури римокатоличких цркава грађених током 18, 19. и у првим деценијама 20. века на данашњој територији АП Војводине, отворена и бројна питања везана за проучавану област новије историје архитектуре и, посредно или непосредно, њој сродне теме. Нова сазнања и изведени закључци о месту, улози и вредности проучаваних објеката могу бити и нова, научно утемељена основа за реинтерпретацију досадашње валоризације објеката који су предмет истраживања, у локалном, регионалном и европском контексту.

Scroll to Top