БИБЛИОГРАФИЈА НЕБОЈШЕ КУЗМАНОВИЋА

БИБЛИОТЕКА
ПОСЕБНА ИЗДАЊА


Уредник
Кристијан Обшуст
Редактор
Весна Башић
Дизајн
Владимир Ватић
Корице
Павле Бајазет

Библиографија Небојше Кузмановића, приређена је поводом шездесет година живота, са циљем да прикаже његов досадашњи рад и олакша пут будућим истраживачима и тумачима његовог деловања у култури не само српског, већ и словачког народа,чијим културним везама је посветио већи део научног интересовања. Настављајући делатност Риста Ковијанића, Кузмановић доприноси бољем познавању културе Словака у АП Војводини, и по томе се потврђује као јединствени страживач. Овај део његове делатности запажен је и признату културној јавности Словака у АП Војводини, као и у Словачкој Републици.

Scroll to Top