БИБЛИОГРАФИЈА НЕБОЈШЕ КУЗМАНОВИЋА

Ђилас, Гордана: Библиографија Небојше Кузмановића: поводом 60 година живота и 35 година рада у култури: 1962-1986-2021, Архив Војводине, Нови Сад 2022.

БИБЛИОТЕКА
ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Гордана Ђилас

Библиографија Небојше Кузмановића

Уредник
Кристијан Обшуст

Редактор
Весна Башић

Дизајн
Владимир Ватић

Корице
Павле Бајазет

Библиографија Небојше Кузмановића, приређена је поводом шездесет година живота, са циљем да прикаже његов досадашњи рад и олакша пут будућим истраживачима и тумачима његовог деловања у култури не само српског, већ и словачког народа,чијим културним везама је посветио већи део научног интересовања. Настављајући делатност Риста Ковијанића, Кузмановић доприноси бољем познавању културе Словака у АП Војводини, и по томе се потврђује као јединствени страживач. Овај део његове делатности запажен је и признату културној јавности Словака у АП Војводини, као и у Словачкој Републици.

Scroll to Top