Јавне набавке – Радови 2023

ЈНОП  04/23
Предмет јавне набавке, радови: ЗАМЕНА СТАРОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЛИФТОМ

Опис јавне набавкеПозив за подношење понудеКонкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП 04/23
Предмет јавне набавке, радови: ЗАМЕНА СТАРОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЛИФТОМ  
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда:
22. 09. 2023. године до 10.00 часова
Отварање понуда:
  22. 09. 2023. године у 10.00 часова
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка  

ЈНОП  04/23 Предмет јавне набавке, радови: ЗАМЕНА СТАРОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЛИФТОМНОВО

Опис јавне набавкеПозив за подношење понудеКонкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП 04/23
Предмет јавне набавке, радови: ЗАМЕНА СТАРОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЛИФТОМ  
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда:
01.11.2023. године до 9.00 часова
Отварање понуда:
  01.11.2023. године у 9.00 часова
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка 
Scroll to Top