ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ФОНДА Ф. 183 АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ФОНДА Ф. 183 АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

У Архиву Војводине се управо приводи крају дигитализација дела архивске грађе једног од његових најзначајнијих фондова – фонда Ф. 183, Комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини – Нови Сад (1944–1948), 1941–1950. Део грађе који је дигитализован је серија докумената „Преписка”, чија је укупна количина 45 кутија, односно 5,4 дужних метара. Грађа је из периода од 1944. до 1947. године и садржи документе који сведоче о раду и организационој структури Комисије, о злочинима окупатора и њихових помагача на подручју Војводине, ексхумацијама жртава, али и бројне пресуде изречене починиоцима ратних злочина. Довршавање дигитализације ове грађе умногоме ће олакшати њено коришћење, а истовремено је заштитити од даљег хабања. Ово је само прва фаза у дигитализацији грађе фонда Ф. 183, након које би требало да уследи дигитализација и осталих серија докумената овог фонда, који је категорисан као културно добро од изузетног значаја.

Scroll to Top