Oдржан састанак представника архива АП Војводине

Oдржан састанак представника архива АП Војводине

У петак, 23. априла 2021. године, у организацији Архива Војводине одржан је састанак са представницима архива на територији АП Војводине о обавезама архива које проистичу из новог Закона о архивској грађи и архивској делатности, а односе се на заштиту архивске грађе и документарног материјала ван архива.

На састанку се разговарало о ствараоцима архивске грађе и документарног материјала код којих се врши стручни надзор, обавезама стваралаца и ималаца на заштити архивске грађе, обавезама овлашћених лица у поступку стручног надзора јавног архива, надлежностима покрајинских и међуопштинских архива, као и уједначавању рада у сачињавању записника о стручном надзору и давању одобрења за уништење документарног материјала коме је рок чувања истекао. На састанку је закључено да се искуства архива на примени Закона о архивској грађи и архивској делатности и закључци са данашњег састанка пренесу матичној служби Државног архива Србије и Архивистичком друштву Србије ради заједничког превазилажења недоумица и тешкоћа у примени Закона о архивској грађи и архивској делатности, као и уједначавању рада.

Састанак је одржан у Историјском архиву Града Новог Сада, уз примену свих безбедоносних епидемиолошких мера, а састанку су присуствовали представници Архива Војводине, Историјског архива Града Новог Сада, Суботице, Панчева, Беле Цркве, Сенте, Сомбора, Зрењанина, Сремске Митровице, Кикинде и Историјског архива Града Београда.

Scroll to Top