Ф.398-01

1565. jануар 6, Беч

1565. jануар 6, Беч
Хартија, латински језик, 2 листa, рукопис, рестауриран, папирни печат.
Потврда о племству коју цар Максимилијан II издаје Јовану Мустафи (Musztapha), Турчину, који је прешао у хришћанску веру, као и свих права, њему и његовим наследницима, на посед који је именовани добио даровницом из 1543. године од жупана жупаније Липто, Лудвига Пекри де Петровине (Pekrÿ de Petrowÿna).

Scroll to Top