Ф.398-13

1665. април 24, Беч
Пергамент, латински језик, 1 лист (велики формат), рукопис, делимично оштећен (тешко читљив), без печата.
Диплома цара Леополда I о даровању племићке титуле, уз право употребе племићког печата, Јовану Флорису (Floris), његовој жени Ани Комароми (Komaromy) и деци, те будућим наследницима оба пола.

Scroll to Top