Ф.398-14

1673. март, без места
Пергамент, латински језик, 1 лист, рукопис, оштећен (тешко читљив), без печата.
Диплома кнеза Трансилваније Михаила Апафија (Michael Apafi) о даровању племићке титуле Павлу Завидоцком (Zavidóczki) и његовим наследницима оба пола, уз право употребе племићког печата.

Scroll to Top